microsoft [F I L I P (DEAF) K A L O U S E K] torrent

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Microsoft Office 2007

Doplňková Informace:

Formát souborů systému Microsoft Office 2007

Nové formáty souborů pro aplikace systému Microsoft Office 2007

Kromě podpory formátů PDF a XPS* zavádí verze 2007 systému Microsoft® Office nové formáty založené na XML a ZIP, které se nazývají formáty Office Open XML a budou výchozími formáty aplikací Word 2007, Excel® 2007 a PowerPoint® 2007. Formáty Open XML jsou poskytovány na základě otevřené a bezplatné licence spravované standardizační organizací Ecma International. Tyto formáty zaručují interoperabilitu, transparentnost a kompatibilitu pro miliardy dokumentů systému Microsoft Office, které již dnes existují nebo budou vytvořeny v budoucnosti. Pro Word 2007, Excel 2007 a PowerPoint 2007 jsou výchozími příponami souborů v novém formátu přípony .docx, .xlsx a .pptx. Tyto formáty byly vyvinuty za následujícími účely:

Zvýšená bezpečnost souborů

Snížení pravděpodobnosti poškození souboru

Snížená velikost souboru

Sdílení dat v různých systémech uchovávání

Pro konverze souborů do formátu PDF a XPS je zapotřebí stáhnout a nainstalovat doplněk.

Mohou různé verze Office sdílet tytéž soubory?

Uživatelé Office XP a Office 2003 budou moci otevírat, upravovat a ukládat dokumenty v nových formátech Open XML stejně, jako mohli pracovat se stávajícími formáty. Jinými slovy, nové přípony souborů (.docx, .xlsx a .pptx) byly přidány do nabídek pro otevření a ukládání souborů v aplikacích Word, Excel a PowePoint sad Office XP a Office 2003. Nové formáty je dokonce možné v těchto aplikacích nastavit jako výchozí. Dosažení kompatibility je dvoufázový proces:

1.

Uživatelé si mohou stávající instalace Office rozšířit prostřednictvím bezpečnostních oprav a aktualizací z Microsoft Update. Mezi aktualizace, které jsou v současné době k dispozici, patří i aktualizace pro Office XP a Office 2003 k rozpoznání nových formátů souborů verze 2007 systému Microsoft Office. Pokud uživatelé průběžně aktualizují, možná již je mají instalovány.

2.

Uživatelé si mohou nainstalovat také Compatibility Pack pro formáty souborů systému Microsoft Office 2007. Jedná se o bezplatné stažení pro všechny, kteří používají Windows® 2000 s balíčkem Service Pack 4 či novějším. Je-li Compatibility Pack instalován na systém se sadou Office XP nebo Office 2003, budou uživatelé schopni otevírat, upravovat a ukládat soubory v nových formátech. Budou-li uživatelé chtít, mohou si tyto nové formáty nastavit ve svých aplikacích Office jako výchozí. Compatibility Pack je k dispozici ke stažení zde.

Uživatelé Office 2000 budou také schopni sdílet soubory s aplikacemi sad systému Microsoft Office 2007. Po instalaci balíčku Compatibility Pack mohou uživatelé aplikace Word 2000 otevírat, upravovat a ukládat dokumenty systému Microsoft Office 2007 přímo z aplikace. Uživatelé aplikací Excel a PowerPoint 2000 budou moci otevírat a ukládat dokumenty ve formátu systému Microsoft Office 2007 v Průzkumníkovi Windows.

Co se stane, není-li Office aktualizován a Compatibility Pack není nainstalován?

Nemáte-li ani aktuální Office Update ani instalován Compatibility Pack, pak v případě, že se pokusíte otevřít soubor ve formátu systému Office 2007 z aplikace Office XP nebo Office 2003, budete upozorněni, že soubor nelze otevřít a zobrazí se vám standardní rozhraní Microsoft Windows pro práci s neznámými typy souborů. Zvolíte-li „Použít webovou službu k vyhledání vhodného programu“, budete nasměrováni na webovou stránku, odkud si budete moci stáhnout Compatibility Pack. Nejprve však budete vyzváni k aktualizaci Office nejnovějšími servisními balíčky a opravami. Je-li instalace Office XP a Office 2003 aktualizována nejnovějšími bezpečnostními opravami a aktualizacemi, Word, Excel a PowerPoint nasměrují uživatele na stránku pro stažení Compatibility Pack. Rovněž uživatelé Office 2000 budou nasměrováni na stránku ke stažení Compatibility Pack.

V následující tabulce je popsáno očekávané chování v případě, že se uživatel pokusí otevřít nebo uložit soubor ve formátu aplikací systému Microsoft Office 2007 z určité verze systému Microsoft Office. Stávající binární formáty dokumentů jsou plně podporovány ve verzích Office 2000, Office XP, Office 2003 a systému Office 2007.

Správa přístupových práv a zásad k informacím

Technologie Správa přístupových práv k informacím (Information Rights Management, IRM) napomáhají organizacím chránit informace v digitálním formátu před neoprávněným používáním. Prostřednictvím integrace se službou Microsoft Windows Rights Management Services (RMS) umožňuje technologie IRM nastavit, jakým způsobem mohou příjemci použít informace obsažené v dokumentech. Mezi nabízené funkce patří:

Správa přístupových práv k informacím: Společně se službou RMS pro Microsoft Windows Server 2003 umožňuje technologie IRM uživatelům přesně určit, kdo může otevírat, upravovat, tisknout, přeposílat či provádět další akce s informacemi v dokumentech systému Microsoft Office.

Šablony zásad použití: Organizace mohou vytvářet vlastní šablony zásad použití, pomocí kterých mohou například chránit své finanční sestavy, technické specifikace produktů, data o zákaznících či e-mailové zprávy.

Prohlášení o zásadách ochrany informací: Organizace mohou vytvářet prohlášení o zásadách ochrany informací pro určité typy e-mailových zpráv a vkládat tato prohlášení do odesílaných zpráv. Prohlášení o zásadách představují pokyny pro příjemce, jak naložit s obsahem zprávy, či instruují Microsoft Exchange Server 2007 k provedení zákaznicky definovaných pravidel.

Funkce a přínosy Office Standard 2007 Office Professional Plus 2007 Office Enterprise 2007

 

Vytváření dokumentů a e-mailových zpráv chráněných technologií IRM, udělování přístupu a úprava oprávnění, používání šablon zásad pro chráněný obsah 1

 

 

podporuje

podporuje

 

Čtení a používání dokumentů a e-mailových zpráv chráněných technologií IRM v případě udělení příslušných práv 1

 

podporuje

podporuje

podporuje

 

Vkládání prohlášení o zásadách ochrany informací do e-mailových zpráv před jejich odesláním 1

 

 

podporuje

podporuje

 

Čtení prohlášení o zásadách ochrany informací v přijatých e-mailových zprávách

 

podporuje

podporuje

podpo

Integrovaná správa obsahu

Společně s produktem Microsoft Office SharePoint Server 2007 poskytuje integrovaná správa obsahu v systému Office 2007 zabezpečený přístup k firemním informacím prostřednictvím různorodých funkcí a možností. Mezi tyto funkce a možnosti patří integrované pracovní postupy dokumentů, knihovny snímků aplikace Microsoft Office PowerPoint, přílohy ve formátu štítků a čárového kódu a nový portál Centrum sestav.

Pracovní postupy Integrace s produktem Office SharePoint Server 2007 optimalizuje pracovní postupy při revizích a schvalování. Tato integrace zjednodušuje procesy revize a schvalování obsahu a zkracuje čas potřebný pro správu dokumentů po dobu jejich existence. Integrace mezi servery a aplikacemi systému Microsoft Office 2007 také poskytuje příležitosti pro vývojáře k definici vlastních pracovních postupů, vytváření procesů zpracování dokumentů, podpoře spolupráce uživatelů prostřednictvím portálů a pracovních prostorů a propojení uživatelů s informacemi v podnikových informačních systémem.

Knihovny snímků aplikace Office PowerPoint Office SharePoint Server 2007 představuje centralizované úložiště prezentací i samostatných snímků. Knihovny snímků aplikace PowerPoint umožňují snadné opakované využívání existujícího obsahu a vytváření prezentací z existujících sad snímků, takže omezují nutnost opakovaného vytváření obsahu. Uživatelé mohou publikovat prezentace do knihovny snímků přímo z aplikace Office PowerPoint 2007.

Centrum sestav Microsoft Office Excel 2007 umožňuje publikovat sešity na Office SharePoint Server 2007 nebo na web a zároveň zachovat plnou aktuálnost jejich obsahu. Centrální úložiště pro sestavy a tabulková data zajišťuje, že všichni uživatelé budou mít přístup ke stejné verzi nepostradatelných obchodních informací. Uživatel, který sešit publikuje, může řídit přístup k těmto informacím definováním, jaká data budou přístupná ostatním v Centru sestav a jaké buňky mohou být upravovány ostatními uživateli.

Čárové kódy a štítky Systém Office 2007 nabízí správu dokumentů a záznamů prostřednictvím generování a ukládání čárových kódů a štítků v rámci dokumentů. Textové štítky či čárové kódy mohou být generovány z metadat dokumentů, jako například z klíčových slov či čísel zákazníků. Štítky a čárové kódy jsou tisknuty spolu s dokumentem a mohou být automaticky aktualizovány.

Funkce a přínosy Office Standard 2007 Office Professional Plus 2007 Office Enterprise 2007

 

Zahájení pracovního postupu dokumentu a provedení úkolů pracovního postupu v aplikacích systému Microsoft Office

 

 

podporuje

podporuje

 

Zahájení pracovního postupu dokumentu a provedení úkolů pracovního postupu z webového prohlížeče

 

podporuje

podporuje

podporuje

 

Publikování prezentací i jednotlivých snímků do knihovny snímků aplikace Office PowerPoint 2007 pro pozdější opakované použití

 

 

podporuje

podporuje

 

Procházení knihovny snímků z aplikace Office PowerPoint 2007, vytváření nových prezentací z jednotlivých existujících snímků a upozorňování na změny snímků v knihovně na serveru

 

podporuje

podporuje

podporuje

 

Publikování tabulek do Centra sestav, určování parametrů a oprávnění k prohlížení tabulek i jednotlivých buněk publikovaných v Centru sestav

 

 

podporuje

podporuje

 

Zobrazování a používání tabulek publikovaných v Centru sestav v prostředí webového prohlížeče

 

podporuje

podporuje

podporuje

 

Vytváření tisknutelných štítků a čárových kódů z metadat a vkládání štítků a čárových kódů do dokumentů aplikací systému Microsoft Office

 

 

podporuje

podporuje

 

Čtení, tisk a aktualizace stávajících štítků a čárových kódů v dokumentech aplikací systému Microsoft Office

 

podporuje

podporuje

podporuje

Pokročilá podpora přizpůsobených elektronických formulářů

Verze 2007 systému Office optimalizuje shromažďování dat prostřednictvím integrace s aplikací Microsoft Office InfoPath 2007. Elektronické formuláře mohou být prezentovány jako samostatné formuláře v klientovi Office InfoPath 2007 či ve webovém prohlížeči, vkládány do dokumentů aplikací Microsoft Office Word 2007 a Office Excel 2007 (prostřednictvím přizpůsobitelných panelů informací o dokumentech a programovatelných podoken úloh) či vkládány do e-mailových zpráv v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007.

Mezi funkce využívající formuláře aplikace Office InfoPath 2007 patří:

E-mailové formuláře Možnost vložit formulář aplikace Office InfoPath do e-mailové zprávy aplikace Office Outlook 2007 představuje rychlý a účinný způsob shromažďování informací.

Vylepšení pro vývojáře Vylepšené funkce pro vývojáře umožňují vývojářům zobrazovat bohatší obsah včetně formulářů aplikace InfoPath v rámci vlastních programovatelných podoken úloh.

Panel informací o dokumentech Podpora formulářů aplikace InfoPath v rámci nového panelu informací o dokumentech umožňuje organizacím definovat vlastní vlastnosti dokumentů a spouštět obchodní procesy z dokumentů na základě vlastností dokumentů.

Funkce a přínosy Office Standard 2007 Office Professional Plus 2007 Office Enterprise 2007

 

Vyplňování, shromažďování a organizace elektronických formulářů aplikace Office InfoPath v e-mailových zprávách aplikace Office Outlook 2007 2

 

 

podporuje

podporuje

 

Hostování integrovaných, plně přizpůsobitelných formulářů aplikace InfoPath v aplikacích Office Word 2007, Office Excel 2007 a Office PowerPoint 2007 2

 

 

podporuje

podporuje

 

Vyplňování formulářů v programovatelných podoknech úloh 2

 

 

podporuje

podporuje

 

Vyplňování vlastních polí a provádění vlastní obchodní logiky ve formulářích panelu informací o dokumentech 2

 

 

podporuje

podporuje

 

Co se stane, když… Systém Microsoft Office 2007 Word 2000, Office XP, Office 2003 Excel 2000, PowerPoint 2000

 

Otevřu formát souboru vytvořeného v systému Microsoft Office 2007?

 

Soubor lze otevřít a upravovat bez jakékoliv další konfigurace.

Po aktualizaci Office a instalaci balíčku Compatibility Pack mohou uživatelé otevírat, upravovat a ukládat soubory ve formátech systému Microsoft Office 2007 přímo v dané aplikaci.

Po instalaci balíčku Compatibility Pack mohou uživatelé poklepat na dokumentu pravým tlačítkem myši pro jeho konverzi na podporovaný formát a následnou úpravu.

Poklepem na souboru jej otevřete jako dokument.

 

Mohu uložit soubor ve formátu systému Microsoft Office 2007?

 

Soubor lze takto uložit bez jakékoliv další konfigurace.

Po instalaci aktualizací Office a balíčku Compatibility Pack lze soubory ukládat ve formátech systému Microsoft Office 2007 přímo z těchto aplikací.

Po instalaci balíčku Compatibility Pack mohou uživatelé uložit soubor do operačního systému Windows a následně jej zkonvertovat na formát souboru aplikace systému Microsoft Office 2007 poklepem pravým tlačítkem myši a zvolením položky Uložit jako.

Kde lepší?

Microsoft Office 2007 CZ

Office 2007.jpg

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.